Janko Konstantinov, Post office, 1974


Janko Konstantinov, Post office, 1974Janko Konstantinov, Post office, 1974Janko Konstantinov, Post office, 1974Janko Konstantinov, Post office, 1974Janko Konstantinov, Post office, 1974

Post und Telekommunikation

Bul. VMRO, Skopje

1974

Janko Konstantinov

partly demolished 2013 by a fire and by program "Skopje 2014"


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 1368 Bauten, 109 Objekte